Offentliggørelse af tilsynsnotater fra 2019

Notater fra Region Hovedstadens planmæssige tilsyn med aktiviteter vedr. jordmodtagelse og råstofindvinding er nu offentliggjort på regionens hjemmeside.

​Du kan nu finde notater fra Region Hovedstadens planmæssige tilsyn med råstofindvinding og jordmodtagelse i 2019 på regionens hjemmeside. Notaterne kan findes sammen med de respektive tilladelser og dispensationer for lokaliteterne ved at følge nedenstående link:

Råstoftilladelse og § 52-dispensationerRåstoftilladelse og § 52-dispensationerRåstoftilladelse og § 52-dispensationer

Notater fra regionens tilsyn i 2020 vil løbende blive offentliggjort på regionens hjemmeside.

Redaktør