Vedtagelsen af Råstofplan 2016/2020 er udsat

​Forretningsudvalget har besluttet at udsætte vedtagelsen af Råstofplan 2016/2020 indtil regionen har fået svar på en forespørgsel til Miljøministeriet

Indstillingspunkter til forretningsudvalgets møde den 15. juni 2012

På forretningsudvalgets møde den 15. juni 2021 havde miljø- og klimaudvalget overfor forretningsudvalget anbefalet følgende indstillingspunkter:

 • at følgende fire interesseområder udgår af udkast til Råstofplan 2016/2020:
  a. Evetofte
  b. Laugø
  c. Skovbakke
  d. Søsum (Udlagt i 2012)
 • at udtage graveområdet ved Vindekilde af Råstofplan 2016/2020
 • at udtage graveområdet ved Skævinge af Råstofplan 2016/2020
 • at øge den angivne mængde genanvendte råstoffer med 3,84 mio. m3, svarende til reducering af råstofindvinding ved udtagelse af graveområdet ved Vindekilde og Skævinge i Råstofplan 2016/2020

Ændringsforslag

Regionsrådsformanden stillede ændringsforslag til ovenstående på vegne af Socialdemokratiet:
”At sagen udskydes indtil det har været muligt at indhente en udtalelse fra Miljøministeriet om, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe en større andel af  råstofferne via import og yderligere genbrug.”
Et enigt forretningsudvalg godkendte ændringsforslaget, hvorved sagens oprindelige indstillingspunkt faldt bort.

Videre proces

Regionen fremsender forespørgsel til Miljøministeriet snarest muligt. Miljø- og klimaudvalget vil genoptage sagen efter sommerferien, efter modtagelse af svar fra miljøministeriet
Redaktør