Tilladelse udvidet råstofindvinding i Gammelvang Grusgrav

​Region Hovedstaden har d. 2. november 2018 meddelt tilladelse tilladelse til udvidet erhvervsmæssig råstofindvinding I Gammelvang Grusgrav, Kyndbyvej 62-66 3630 Jægerspris I Frederikssund Kommune. Regionen har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Den udvidede råstofindvinding vedrører:

  • en udvidelse af indvindingsarealet på 10,6 ha på ejendommen matr. 19a Kyndby By, Kyndby
  • en forøgelse af den årlige indvinding af råstoffer fra 30.000m3/år til 60.000m3/år
  • efterbehandling til ekstensivt landbrugsareal
  • driftsvilkår og gyldighed som i gældende tilladelse af 8. juli 2015


Redaktør