​​

Vilkårstillæg for erhvervsmæssig råstofindvinding i Reerslev Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 19. juli 2019 truffet afgørelse om ændrede vilkår for råstofindvindingen i Reerslev Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 19. juli 2019 meddelt NCC Industry A/S tilladelse til at udvide indvindingsperioden i Reerslev Grusgrav med et år frem til 31. december 2020. Samtidig har regionen godkendt en revideret plan for gravens efterbehandling.  

Klageperioden udløb d. 18. august 2019. Region Hovedstaden modtog ikke klager over afgørelsen og virksomheden kan derfor anvende tilladelsen.

Kontakt regionen for information herom.

Redaktør