Dataudtræk

​Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan du rekvirerer et dataudtræk. Alt efter hvilken database det drejer sig om, kan der være forskel på, hvem der skal kontaktes. Kravene til ansøgningen er ens.

For alle ansøgninger om dataudtræk gælder det, at en komplet ansøgning består af

 • Ansøgningsskema
 • Tilladelse fra Datatilsynet eller Etisk Komité
 • Protokol
 • Variabelliste med afkrydsning af ALLE ønskede data

Alt efter hvilken database, det drejer sig om, er det forskellige instanser, der skal kontaktes.Du kan se en beskrivelse af forløbet herunder den tidsmæssige del i et link under hvert afsnit. Det er det maksimale antal dage for processen, der er skrevet, ofte går det hurtigere.
Vær opmærksom på, at processen stoppes ved eventuelle mangler og den genoptages først, når manglen er i orden. 

Databaser støttet af RKKP
For alle databaser, der er under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) gælder det, at processen med at ansøge om dataudtræk påbegyndes ved at sende en ansøgning til RKKP, se link http://www.rkkp.dk/forskningsadgang/. RKKP behandler ansøgningen og sender den derefter videre til databasens kontaktperson. Kontaktpersonen behandler ansøgningen, dvs. kontrollerer bl.a. om ansøgningen er komplet. Er ansøgningen i orden videresender kontaktpersonen ansøgningen til faglig kommentering hos styregruppen for databasen. Styregruppen returnerer deres faglige kommentarer og udtræksansøgningen sendes videre til vurdering hos en datamanager, der også foretager udtrækket.
Sluttelig udleveres data til ansøger enten via sikker email eller en fildelingsside.
Senest efter 30 dage skal ansøger have kontrolleret dataudtrækket og dataudtrækket slettes.
Se den tidsmæssige beskrivelse af processen her og en skematisk oversigt her.
Se under faneblad RKKP databaser, for hvilke databaser, det drejer sig om.

Øvrige databaser i Region Hovedstaden

Proceduren gælder for nedenstående databaser:

 • COP-SPINE
 • Dansk Fraktur Database (DFDB)
 • Dansk HIV Database (DANHIV)
 • Biologisk Behandling i Dansk Dermatologi (DERMBIO)
 • Landsdækkende Klinisk Database for Kontaktallergi
 • Landsdækkende kvalitetsregistrering af Synshandikap (WEBSYN)
 • Mobil Akut System (MAS)
 • Nordisk Database for Sjældne Sygdomme (RAREDIS)
 • Stomidatabasen


Ansøgning om dataudtræk sendes til styregruppen, der efter godkendelse videresender ansøgningen til databasens kontaktperson. Kontaktpersonen kontrollerer, at ansøgningen er komplet. Er ansøgningen komplet skal ansøger herefter skriftligt acceptere betingelserne for udlevering af data (skriftlig accept skal ske via mail til kontaktperson). Når den skriftlige accept er modtaget videresendes ansøgningen til datamanager, der vurderer og danner dataudtrækket.
Sluttelig udleveres data til ansøger enten via sikker email eller  en fildelingsside. Senest efter 30 dage skal ansøger have kontrolleret dataudtrækket og dataudtrækket slettes.
Se den tidsmæssige beskrivelse af processen her og en skematisk oversigt her


Opdateret 13.10.16

Redaktør