Links

​Her kan du finde relevante links vedrørende de kliniske kvalitetsdatabaser 


Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Tidsplan for udgivelse af årsrapporter (nationale kliniske kvalitetsdatabaser)

Litteratur​
Klinisk Indikator Rapport med
kontrol- og sammenligningsdiagram
Klinisk Kvalitetsstyring
H:S 2003

Lauritsen, J. & Packness, Aa.
Introduktion og håndbog
SPC Diagrammer og analyse med brug af EpiData
SPC - Statistisk Proceskontrol
OUH okt. 2010


Håndbog i kvalitetsforbedring
Beskrivelse af brug af værktøjer til forbedring, når data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og andre kilder, peger på problemer med behandlingskvaliteten, og når der identificeres særligt gode eksempler.
Tilblivelsen af håndbogen er et samarbejdsprojekt mellem Kræftens Bekæmpelse, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden.


Redaktør