Opgaver

​Her kan du læse om de opgaver KCKS-Øst varetager.

KCKS-Øst opgaver

KCKS-Øst leverer forskellige udviklings- og driftsopgaver til en lang række nationale kliniske kvalitetsdatabaser.  Databaserne har alle det overordnede formål at bidrage til udvikling og standardisering af den sundhedsfaglige kvalitet på landets hospitaler. 

KCKS-Øst yder bistand til oprettelse og udvikling af nationale kliniske kvalitetsdatabaser herunder opsætning af inddateringsskemaer i indrapporteringsprogrammet Klinisk Måle System (KMS), webservices mod lokale EPJ systemer samt indhentning af data fra centrale registre og præsentation af data og kvalitetsindikatorer i Analyseportalen, KCKS-Øst samarbejder med de øvrige kompetencecentre i RKKP om leverance af ydelser, primær samarbejdspartner er Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik- Øst (KCEB-Øst), som er en del af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS).

Læs mere om KCKS-Øst's ydelser til nationale kliniske kvalitetsdatabaser her

Redaktør