Dansk HIV Database (DANHIV)

​Beskrivelse

Landsdækkende 01/10/2015

Formål
Dansk HIV Database
Det er DANHIVs formål at monitorere, om den medicinske behandling fører til den forventede reduktion i HIV-virus, stigning i CD4 og reduktion i HIV associerede sygdomme og død. Desuden er det vigtigt at monitorere, om patienterne sættes rettidigt i behandling. Det er hensigten at sammenligne de centre, som behandler HIV i Danmark".
Databasen dækker patienter med HIV (ICD-10 koder: DB20-24)

Data
Direkte indtastning i Access-database.
Der sammenkøres med CPR-registeret, Landspatientregisteret og  de regionale LABKA -databaser.

Indikatorer

Indikator 1. Overlevelse

Overlevelse 5 år efter start på antiretroviral behandling (udregnet som Kaplan-Meier estimater)
Standard: > 85%

Indikator 2. Forløb af sygdommen.
Andel der i de første 5 år efter start på antiretroviral behandling udvikler en eller flere AIDS definerende sygdomme
Standard  <10%

Indikator 3.HIV-virus-supprimering.
Andel af HIV registrerede, som har deres virus supprimeret til <500 HIV-RNA/ml. inden for hhv. det første og andet år efter start på antiretrovital behandling. Standard: minimum 80%  inden for første år og minimum 90% indenfor 2 år.

Indikator 4. Behandling
Andel der starter antiretroviralbehandling indenfor 3 måneder efter at der for første  gang er målet et CD4 tal under 300 celler/ul. 
Standard: >90%

Indikator 5. Immundefekt.
Andel af HIV populationen der har CD4 tal under 200 (målt 31 december og med sidste CD4 carried forward).
Standard. <5% af den prævalente population​

Se hjemmeside​ 

Øvrige medlemmer af styregruppen

Professor, overlæge, dr.med Niels Obel, Epidemiklinikken, Rigshospitalet
Professor, overlæge, dr.med. Jan Gerstoft, Epidemiklinikken, Rigshospitalet 
Overlæge, dr.med. Gitte Kronborg, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital 
Professor, overlæge, dr.med. Court Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital 
Overlæge, dr.med. Carsten Schade Larsen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Skejby Sygehus 
Overlæge, ph.d. Gitte Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Ålborg Sygehus 
Overlæge Lars Nielsen, Medicinsk Afdeling, Hillerød Sygehus 
Overlæge, Rajesh Mohey, Medicinsk Afdeling, Herning Regionshospital 
Overlæge Janne Jensen, Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus 
Overlæge Lothar Weise, Medicinsk Afdeling, Roskilde Amtssygehus
Repræsentant for dataansvarlig myndighed, Region Hovedstaden, kvalitetskonsulent Sofia Møller Kyndesen


Opdateret 6.7.2016

Redaktør