Mobilt Akut System Databasen (MAS)

​Rapid Response System Database (RSS database)

​​​​

 

MAS databasens formål er løbende kvalitetsmåling af mobilt akut system i Region Hovedstadens hospitaler, specielt med fokus på patienter, som vurderes af mobilt akutteam- MAT.

 

Inklusion i databasen sker som følge af samling af MAS og dækkes af SKSkoden NABS01.

 

MAS består af en udrykningsdel; anæstesi-eller intensivsygeplejerske og -læge samt behandlingsansvarlig læge og sygeplejerske på indlæggelsesafdeling.

Databasen dækker tilkald til akut og kritisk syge patienter indlagt på Region Hovedstadens hospitaler uafhængigt af indlæggelsesårsag/ -diagnoser. Med udgangspunkt i den nyligt implementerede standardiserede observation af fysiologiske parametre med vægtet sygdomsscore, Early Warning Score - EWS, foretages vurdering af indlagte patienters akutte sygdomstilstand. EWS, men også svært abnorme enkeltparametre eller bekymring kan også udløse samling af MAS.

 

Forventningen er 2-5000 patienter i databasen pr. år.

 

Databasen refererer til Hjertestopkomiteen, Sundhedsfagligt Råd, Region Hovedstaden samt Intensivudvalget under DASAIM - Dansk Selskab for Anæsiologi og Intensiv Medicin.

Styregruppe:

Freddy Lippert/direktør/Hjertestopkomiteens repræsentant/Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden.

Inger Gillesberg/overlæge/formand/Herlev Hospital, Region Hovedstaden.

John Asger Petersen/overlæge/DASAIM repræsentant/Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden.

Karin Thomsen/MAS koordinator, intensiv specialsygeplejerske/Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden

Birgitte Rühmann/konsulent/kontaktperson, kompetencecentret/KCKS-Øst, Region Hovedstaden.

Opdateret 6.1.2017​
Redaktør