Stomidatabasen i Region Hovedstaden

​​​​​​​

er en kvalitetsdatabase med fokus på den tværfaglige behandling af patienter opereret med stomi. Formålet er at danne et grundlag for, at patienterne får det bedst mulige udgangspunkt for at mestre den særlige udfordring, det er at leve med en stomi. Et højt kvalitetsniveau betyder livskvalitet for patienterne, reducerer ressourceforbrug af sygeplejetimer og stomimaterialer i både sekundær og primær sundhedssektor og reducerer behovet for operationer med rekonstruktioner.

Inklusion af patienter sker ud fra ”anlæggelse af en stomi”, - ikke et specifikt sygdomsområde.

Om patienter får en velfungerende stomi, som de kan passe selvstændigt, eller om der kommer tidlige eller sene komplikationer til selve anlæggelsen af stomien, kan ikke alene tilskrives sygeplejerskers indsats, - den er i høj grad tværfaglig. Der er imidlertid tradition for, at det især er stomisygeplejersker, der følger op på resultaterne af stomianlæggelse og de problemer, det måtte afstedkomme.
Initiativet til denne database er taget af stomisygeplejersker, og det er stomisygeplejersker i hele Region Hovedstaden, der rapporterer data.

I 2010 indgår 1065 patienter opereret med stomi.


Revideret 20.12.2016
Redaktør