Websyn

​​​​​

Beskrivelse
Databasen indsamler kvalitetsdata over rehabilitering af personer med en varig øjenlidelse og en synsrest(visus, synsevne) nedsat til en tredjedel af normalt syn eller dårligere. Synsresten defineres med en synsbrøk, hvor kravet er 6/18 med bedste korrektion eller synsrest bedre end 6/18 kombineret med indskrænket synsfelt fra 10 grader.

Indikatorer
1. Ventetid
Tid (dage) fra modtaget henvisning til funktionsevnevurdering / journaloptagelse for børn og voksne

2. Behandlingstid
Tid (dage) fra indledende funktionsevnevurdering / journaloptagelse til afslutning for børn og voksne

3. Funktionsudredning
Andel (%) voksne der udredes med VF-14 interview

4. Funktionsopfølgning
Andel (%) voksne der udredes og opfølges med VF-14 interview

5. God klinisk praksis for voksne
Andel (%) voksne der opfylder alle elementer i god klinisk praksis

6. God klinisk praksis for børn
Andel (%) børn der opfylder alle elementer i god klinisk praksis

7. Funktionsændring
Forskel mellem VF-14 score før og efter rehabilitering af voksne

Styregruppe
Kirsten Holde, Karen Ellermann, Hanne Jensen, Claus van Weezel, Birgitte Rühmann

(Oprettet 21.10.2015)

Redaktør