FAQ

​Hvordan kan jeg bruge data fra en kvalitetsdatabase? Hvordan får jeg adgang til indtastede data? Hvad er Analyseportalen? 

​​​​​​​

Se vores hyppigst stillede spørgsmål her 

Hvem har adgang til Analyseportalen?​​

Svar: I Analyseportalen er der adgang til personhenførbare data. Derfor er Analyseportalen en lukket portal, der kræver password. Ledelser og klinikere udpeget af ledelser har adgang til data indtastet i egen organisatoriske enhed. Endvidere har de adgang til rapporter, der er dannet ud fra disse og supplerende data fra centrale registre som f.eks. Landspatientregistret. De har også adgang til at arbejde med og analysere data i analyseværktøjet Web Report Studio.

Er du kliniker og vil have adgang til din enheds data skal du kontakte din lokale administrator.
                                                                             


Jeg vil gerne bruge data fra en klinisk kvalitetsdatabase til et forskningsprojekt, hvordan får jeg adgang til data?​​

Svar: For kliniske kvalitetsdatabaser gælder der de samme regler som for journaldata, dvs. at du skal have en godkendt forskningsprotokol og din anvendelse af data skal opfylde datatilsynets krav. Derudover skal du orientere den pågældende kliniske databases bestyrelse om din forskningsprotokol og til hvilket formål du ønsker at anvende data fra den kliniske kvalitetsdatabase. Herefter kan du enten selv lave et dataudtræk via Analyseportalen, eller bede KCKS-Øst om at lave dataudtrækket. Du skal være opmærksom på, at der er ventetid før KCKS-Øst kan levere det ønskede dataudtræk. 
                                                                               

​Jeg kan ikke logge ind på KMS, hvordan ophæver jeg spærringen?

Svar: Al brugeradministration varetages som udgangspunkt af din lokale administrator.  Se administratorlisterne på KID-support​ eller KMS-forsiden.

Som alternativ kan KID-supporten kontaktes via CIMT Service (for brugere i Region Hovedstaden) eller via mail. Se kontaktoplysninger​.


Redaktør