Analyseportal

​​​​​​​​​​

Analyseportalen er et webbaseret rapporteringsværktøj. Data i analyseportalen kommer bl. a. fra indtastning af kliniske data i Klinisk Målesystem og fra Landspatientregisteret. I Analyseportalen har autoriserede brugere adgang til alle data fra den afdeling/institution som har givet brugeren autorisationen.
Kliniske data i Analyseportalen opdateres en gang i døgnet, data fra Landspatientregisteret opdateres en gang per måned. Analyseportalen indeholder en række fælles- og statusrapporter der viser afdelingens kvalitetsudvikling kvartal for kvartal og viser kvaliteten sammenlignet med andre lignende afdelinger.
Analyseportalen indeholder desuden et analysemodul dvs. et peg - og klikværktøj der muliggør brugerdefinerede, personlige rapporter og analyser. Der kan foretages udtræk af datasæt, dannes lister, krydstabeller og grafer. Brugeren kan vælge data, filtrere (afgrænse) data og kan eksportere datasæt og rapporter til fx Microsoft Excel og derfra til regne- og statistikprogrammer som SPSS, SAS m. fl. Brugerne kan gemme sine personlige rapporter i Analyseportalen. Rapporterne kan gemmes så dataindholdet automatisk opdateres når rapporten genåbnes, så opdatering skal foretages manuelt af brugeren ved genåbning, eller kan gemmes med det givne dataindhold uden mulighed for opdatering (faste rapporter).
I Analyseportalen er det muligt for autoriserede datamanagere fra Klinisk Information & Data i samarbejde med databasernes styregruppe at udarbejde alle typer rapporter herunder årsrapporter til offentliggørelse.​
Redaktør