Brugeradministration og systemadgang

​​​​​​​​

Oprettelse af brugere ​

Adgang til en database kan oprettes på flere niveauer, dog skal det altid være en leder eller administrator, der autoriserer oprettelsen.

Er databasen kendetegnet ved mange fx dataindtastere, har den enkelte afdeling egen brugeradministration, der varetages af en afdelingsadministrator i afdelingen eller databasens sekretariat.
Har databasen få brugere er det specialeadministrator eller KID, der varetager brugeradministrationen.

Support til brugeradministration og svar på spørgsmålet om, hvem der skal oprette dig til en database fås ved at sende en mail til KIDsupport@regionh.dk.
​  

Oprettelse af adgang til KMS:AP udenfor Region Hovedstad efter primo marts 2013​

F5 boksen er ved at blive taget ned og der er sendt besked ud til alle de  relevante driftsorganisationer om at de skal lave en ny aftale med Sundhedsdatanettet (SDN) sådan at man kan gå direkte til KMS og Analyseportalen.
 
Så snart regionernes it-afdelinger og andre driftsorganisationer har lavet disse aftaler vil det blive testet at adgangen fungerer som den skal. Vi har allerede nu en liste af frivillige testere, som vi kontakter i takt med at  Sundhedsdatanetsaftalerne bliver indgået. Først når der er testet bliver den ny adgang tilgængelig via et nyt link. 
 
Passwordkontrollen til KMS vil blive ændret, sådan at man skal skifte password hver 3. måned. Der kommer nærmere information om dette.
 
Du skal umiddelbart ikke gøre noget - det er driftsorganisationerne der nu har opgaven med at indgå ny aftaler med Sundhedsdatanettet.  Vi melder ny adgangsadresse ud så snart aftalerne er i orden.

Speciallæger og privathospitaler​​

For at tilgå KMS:AP skal speciallæger og privathospitaler have oprettet den nødvendige forbindelse til SDN også selvom man i forvejen har adgang til dele af SDN.
Aftaler om denne adgang oprettes af klinikkens lægesystemfirma / hospitalets IT-ansvarlige via MedCom Opkobling Startpakke.

Speciallæger og privathospitaler, der har til huse i tidligere offentlige bygninger, kan have den nødvendige forbindelse til SDN. Mere information om test af adgang kommer, når det nye link er meldt ud.

Redaktør