Kurser

​​​​

​KCKS-Øst tilbyder kurser indenfor følgende emner

• Analyseportal
• SPC
• Dataindtastning
• Brugeradministration 

Kurserne afholdes ad hoc eller fx som et led i implementering af en ny database.

Fælles for kurserne er, at de afholdes i et IT-lokale. Undervisningen foregår som praktiske hands-on øvelser ved computer forudgået af introduktion ved underviser fra KCKS-Øst.
Det største udbytte af kurset opnås ved, at kursisten jævnligt arbejder med fx Analyseportalen efter kurset.

Kursu​sbevis udstedes efter ønske.​​

Analyseportalen​​

Indhold
Kurserne er redskabskurser af 3 timers varighed. Kursisterne introduceres til funktionaliteter og indholdet i Analyseportalen. På kurserne præsenteres de fælles rapporter, herunder kliniske indikatorrapporter samt fejl- og mangelrapporter, og kursisterne introduceres til at arbejde med analyse af egen afdelings data.
Kurserne fokuserer ikke på den sundhedsfaglige tolkning.

Målgruppe
Kliniske ledelser og klinisk personale, der arbejder med kvalitetudvikling i egen afdeling baseret på kliniske databaser i Analyseportalen.

Forudsætninger for deltagelse
Kursisterne forudsættes at have sundhedsfaglig indsigt og basalt kendskab til IT.
Kursisterne skal desuden være oprettet som brugere i Analyseportalen og skal medbringe egne bruger- og adgangskoder.

SPC
Oprettes ved efterspørgsel,

Dataindtastning​​​

Varighed
1 time.

Indhold
Kurserne er redskabskurser af 1 times varighed. Kursisterne introduceres til funktionaliteter og indholdet i det indtastningsskema, de skal indberette data i.

Målgruppe
Klinisk personale, der skal indrapportere data i et indtastningsskema.

Forudsætninger for deltagelse
Kursisterne forudsættes at have sundhedsfaglig indsigt og basalt kendskab til IT.
Kursisterne skal desuden være oprettet som brugere i Dataindtastning og skal medbringe egne bruger- og adgangskoder.

Brugeradministration​

Varighed
½ time.

Indhold
Kursisterne introduceres til funktionaliteter og indholdet i Modul Administration, hvor administrationen af brugerne udføres.

Målgruppe
Klinisk personale, der skal varetage brugeradministration.

Forudsætninger for deltagelse
Kursisterne forudsættes at have sundhedsfaglig indsigt og basalt kendskab til IT.
Kursisterne skal desuden være oprettet som brugere i Administration og skal medbringe egne bruger- og adgangskoder.

Redaktør