Links og litteratur

​​

​​Litteratur​

Klinisk Indikator Rapport med
kontrol- og sammenligningsdiagram
Klinisk Kvalitetsstyring
H:S 2003

Lauritsen, J. & Packness, Aa.
Introduktion og håndbog
SPC Diagrammer og analyse med brug af EpiData
SPC - Statistisk Proceskontrol
OUH okt. 2010


Håndbog i kvalitetsforbedring
Beskrivelse af brug af værktøjer til forbedring, når data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og andre kilder, peger på problemer med behandlingskvaliteten, og når der identificeres særligt gode eksempler.
Tilblivelsen af håndbogen er et samarbejdsprojekt mellem Kræftens Bekæmpelse, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden.


Lin​​ks

Styrelser og andre offentlige organisationer i Danmark

Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP): www.rkkp.dk

Statens Seruminstituts hjemmesi​de om Kliniske kvalitetsdatabaser

Offentlige organisationer i Europa

Nasjonalt servicemiljø for medicinske kvalitetsregistre i Norge http://www.kvalitetsregistre.no/

Nationella Kvalitetsregister i Sverige: http://www.kvalitetsregister.se/

National Institute of Health and Clinical Excelence (NICE) i storbritanien: http://guidance.nice.org.uk/

Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP): http://www.hqip.org.uk/


Videnskabelige selskaber for klinisk kvalitet

For de medicinsk faglige specialeselskaber se under de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren: www.dsks.dk

European Society for Quality in healthcare: www.esqh.net

International Society for Quality in Health Care: www.isqua.org


Videnskabelige selskaber for sundhedsinformatik

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik (DSMI): www.dsmi.dk

European Federeation for Medical Informatics (EFMI): www.efmi.org

International Medical Informatics Association (IMIA): www.imia-medinfo.org

American Medical Informatics Association (AMIA): http://www.amia.org


Forskningsmiljøer inden for kvalitet I sundhedsvæsenet

​Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet (FPKS): http://www.fpks.dk/

Danish Center for Healthcare Improvements: http://www.dchi.aau.dk

Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare (NSQH): www.nsqh.org

Redaktør