Lovgivning og regelsæt

​​​​​

Når en klinisk kvalitetsdatabase er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen, er alle afdelinger, der varetager den pågældende behandling forpligtede til at indberette til databasen.  Find information om sundhedsstyrelsens ansøgningsproces her.

Inden tre år fra godkendelsen skal mindst 90 % af den relevante population være indberettet til databasen.  Se information vedrørende godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser her.

Regionale kliniske kvalitetsdatabaser i Region H skal ansøge om oprettelse via det/de relevante sundhedsfaglige råd.

Nationale kliniske kvalitetsdatabaser kan søge om driftsmidler via regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) en gang om året, hvor der hvert forår er ansøgningsrunde. Se basiskravene for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser her.

KCKS-Øst  drifter kliniske kvalitetsdatabaser i overensstemmelse med kravene beskrevet af Danske Regioner. Du finder KCKS-Østs basisydelser her.

Derudover kan vi være behjælpelige i forbindelse med projekter i forhold til kliniske kvalitetsdatabaser eller anden form for indsamling og rapportering af kliniske data. Se KCKS-Østs generelle retningslinjer for konsulentbistand he​r.

Følgende love har desuden relevans for arbejdet med kliniske kvalitetsdatabaser:
• Lov om behandling af personoplysninger/Persondataloven
Sundhedsloven

 ​

Redaktør