Klinisk Målesystem

​​​​​​​

​Klinisk Målesystem (KMS) er et it-værktøj specialdesignet til kliniske databaser. I KMS kan man oprette webformularer (skemaer), som kan tilgås via Sundhedsdatanettet (det vi i praksis sige fra alle hospitaler og lægeklinikker). Systemet opfylder Datatilsynets krav til adgangsstyring og logning på systemet, så kun brugere der har fået tildelt rettigheder kan registrere i systemet.

​Det er muligt i KMS at definere forskellige datatyper og at opsætte forskellige former for datavalidering på de enkelte datafelter. I KMS ​​​er det muligt at importere patientens navn ud fra cpr-nummeret, samt at anvende Sundhedsstyrelsens SKS-koder eller andre kodesæt. Fra KMS kan der kun laves enkle udtræk af data, derfor bliver kvalitets- og forskningsdatabaser oftest udviklet med afrapportering via den SAS baserede Analyseportal.

Ved design a​​​f KMS skemaer er det væsentligt at de klinikere der har ansvaret for databasen afsætter tid til at indgå i dialog med de teknikere der udfører designarbejdet, ligesom der vil være behov for at teste skemaerne, før de sættes i drift.

Der​ bliver taget daglig back-up af registreringer i KMS.

Ved komplicerede d​​atabaser kan KMS ikke altid anvendes.

Redaktør