Regionernes Sundheds-it (RSI)

​CIMT har et tæt samarbejde med de øvrige fire regioner omkring sundhedsteknologi i Regionernes Sundheds-it (RSI). Et forum der har eksisteret siden 2010.

Foreløbig er der gennemført over 40 fællesregionale projekter under RSI. Fx sundhedsjournal, præhospital patientjournal og en række telemedicinløsninger. En del af systemerne drives desuden af regionerne i fællesskab.

Pt. samarbejder regionerne om 15 it-projekter. Eksempelvis landsdækkende udbredelse af telemedicin til KOL-patienter, et fælles system til planlægning og administration af praksissektoren i samarbejde mellem regionerne og kommunerne samt et fælles system til landets hospitalsapoteker.

Hvad varetager RSI?

RSI er Regionernes fælles stemme i den strategiske planlægning, når der eksempelvis skal planlægges nationale strategier for digitalisering af den offentlige sektor og for sundhedsteknologi. RSI varetager derved regionernes strategiske interesser i den store berøringsflade med alle de øvrige parter i sundhedsvæsenet - kommunerne, praksissektoren og staten. Men også det "daglige" samarbejde om fx sammenhængende patientbehandling på tværs af sektorer og etablering af en fællesoffentlig infrastruktur for telemedicinske løsninger.

Fora under RSI

RSI ledes af tre fora:

  1. RSI-direktørkredsen som har to medlemmer fra hver region (en koncerndirektør og it-direktøren), og hvor formanden er direktøren for Danske Regioner. RSI-direktørkredsen er det strategiske forum inden for samarbejdet om regionernes sundhedsteknologi.
  2. Digitaliseringskredsen som har to medlemmer fra hver region (en repræsentant for regionernes hospitalsledelser og it-direktøren) og som er øverste styregruppe for regionernes fælles it-projekter.
  3. Styregruppen for systemforvaltning (SYS) som er øverste styregruppe for driften af de fælles it-løsninger.

Ud over de tre ledelsesfora har regionerne et it-arkitekturråd, der koordinerer it-arkitekturdelen af de fælles aktiviteter. Regionernes it-arkitekturråd (RITA) har desuden repræsentanter med i det nationale it-arkitekturråd.

Øvrige samarbejder

Som beskrevet ovenfor har regionerne et tæt samarbejde og fællesskab omkring mange digitale løsninger. Ud over aktiviteterne i RSI-samarbejdet, kan der også være projekter og løsninger mellem eksempelvis to regioner - fx samarbejdet om Sundhedsplatformen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Vil du vide mere?

  Hvis du vil vide mere om RSI, kan du her besøge Danske Regioners hjemmeside, som har uddybende beskrivelser af samarbejdet om RSI.
Redaktør