Dataanmeldelser

Pr. 1. december 2017 har det nyetablerede Videnscenteret for Dataanmeldelser, der fysisk er placeret på Rigshospitalet, overtaget al rådgivning af Region Hovedstadens hospitaler, centre og virksomheder i forbindelse med behandling af dataanmeldelser.

Om videnscenteret for Dataanmeldelser

Videnscenteret har til opgave at behandle og rådgive om dataanmeldelser af offentlige forskningsprojekter, patientbehandling samt øvrige paraplyer. Dette gøres under Region Hovedstadens Paraplyanmeldelsesordning. En anmeldelsesprocedure som Datatilsynet og regionerne i fællesskab har udarbejdet.

Videnscenter for dataanmeldelser varetager og godkender således dataanmeldelser på Datatilsynets vegne. Det er Videnscenterets mål at have en robust, ensartet, kompetent og løsningsorienteret sagsbehandling med færrest mulige sagstrin, der understøtter forskernes arbejde og den strategiske indsats. 

Internt link til skemaer og blanketter

Via nedenstående link kan ansatte i Region Hovedstaden blandt andet finde de skemaer og blanketter, som skal bruges i forbindelse med dataanmeldelser.

Dataanmeldelser og databehandleraftaler


Redaktør