Infrastruktur

Enheden for Infrastruktur. Sektionerne, Netværk og Telefoni, Klientplatforme, Servere & Databaser, Data & Middleware og Operationel Sikkerhed


​​


Enheden for Infrastruktur. Sektionerne, Netværk og Telefoni, Klientplatforme, Servere & Databaser, Data & Middleware og Operationel Sikkerhed.

Enhedens formål

It-infrastrukturen skaber det tekniske fundament for, at regionens it kan køre så gnidningsløst som muligt – og understøtte mange forskellige typer produkter, systemer og samarbejder.

Baseret på dette er det enheden for Infrastrukturs kerneopgave at levere stabil og sikker it-infrastruktur, der understøtter og skaber værdi for hospitalerne.

Derudover har enheden for Infrastruktur defineret følgende vision:

"I CIMT's partnerskab med hospitalerne vil Infrastruktur være en relevant leverandør af værdiskabende, stabil og sikker it-infrastruktur med effektive leverancer og professionel adfærd".

Enhedens ansvarsområder

Enheden har ansvar for at vedligeholde og udvikle regionens it-infrastruktur således, at den understøtter den fortsatte digitalisering af hospitalerne.
Dette gøres indenfor områderne netværk & telefoni, klientrettet infrastruktur, servere, data & middleware samt operationel sikkerhed.


Redaktør