Infrastruktur

Enheden for Infrastruktur. Sektionerne, Netværk og Telefoni, Klientplatforme, Servere og Data & Middleware.

​​


Enheden for Infrastruktur. Sektionerne, Netværk og telefoni, Klientplatforme, Servere og Data & Middleware.

Enhedens formål

At sikre stabil infrastruktur i kontrol. Derudover skal enheden på infrastrukturområdet præge og understøtte Region Hovedstadens digitale rejse.

Enhedens ansvarsområder

Enheden har ansvar for regionens it-infrastruktur og dens udvikling. 
Enhedens sektioner har opgaver indenfor områderne Data og Middleware, Klientrettet infrastruktur, Netværk og Telefoni samt Servere og Databaser. Opgaven for alle er at vedligeholde, udvikle og forbedre regionens it infrastruktur.

Redaktør