SP Patient

​Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse og Hospitalskoordination.

SP Patient 1503_2019.png

Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse og Hospitalskoordination.

Enhedens ansvar:

  • Leverance af ressourcer indenfor egne fagområder, til support, vedligehold og udvikling
  • SP-projektleverancer sammen med udvikling – herunder overblik, rapportering og porteføljen, kapacitetsstyring og SP test af særligt medicineringsområdet

Eksempler på projekter i 2019

  • Medicin /FMK
  • Min SP og PRO
  • Kliniske databaser


Eksempler på opgaver

  • Varetage og sikre sammenhæng i den kliniske governance på tværs af CIMT/KIT og de to regioner
  • Varetage governance i regionale og nationale fora, herunder samarbejde med Kvalitetsorganisationerne og Sundhedsdatastyrelsen
  • Patientsikkerhed


Redaktør