Sundhedsplatformen

​Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Klinisk Dokumentation, Ambulatorie, Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse, Operation, Hospitalskoordination og Produktionskoordination.

Enheden for Sundhedsplatformen. Sektionerne Klinisk Dokumentation, Ambulatorie, Medicin, Patientadministration, Patientinddragelse, Operation, Hospitalskoordination og Produktionskoordination.

Enhedens formål

At forvalte og udvikle systemer inden for domænerne Klinisk og Patient-empowerment i tæt samarbejde med kliniske og patientadministrative fora.

Enhedens ansvarsområder

  • Sikre at beslutninger og prioriteringer sker med blik for det, der er kritisk for klinikken i tæt dialog med hospitalerne og KAI.
  • Sikre stabil drift og kontrolleret udvikling af Sundhedsplatformen i tæt dialog med kolleger i CIMT og Region Sjælland.
  • Tæt samarbejde med hospitaler og sygehuse i forhold til tilretning, udvikling, uddannelse, kommunikation og implementering.
  • Understøtte og optimere interne processer og arbejdsgange
  • Professionel gennemførelse af SP-projekter


Redaktør