Udvikling

Enheden for Udvikling. Sektionerne Projekter, Test & Kvalitet, It-arkitektur og Porteføljestyring.


Enheden for Udvikling. Sektionerne Projekter, Test & Kvalitet, It-arkitektur og Porteføljestyring.

Enhedens formål

Enheden skal styre og facilitere teknologiske transformationer i Region Hovedstaden.

Ved at skabe de nødvendige forudsætninger, skal enheden sikre, at målene med regionens it- og teknologiinvesteringer realiseres. 

Enhedens ansvarsområder

  • It-arkitektur i Region Hovedstaden (sparring og rådgivning til samarbejdspartnere internt og eksternt)
  • Udvikle organisationen teknologisk og innovativt i samarbejde med relevante interne og eksterne partnere
  • Ansvar for faglige modeller inden for arkitektur, innovation, test og implementering
  • Deltage i udvikling af projektmodellen
  • Afprøve nye samarbejdsmodeller
  • Sikre CIMT's deltagelse i prioriterede teknologiske og innovative udviklingstiltag og herigennem skabe grundlag for, at CIMT betragtes som en værdiskabende partner
  • Ansvar for projekter, som overdrages til forvaltning uden for CIMT
  • Sikre sammenhæng i CIMTs teknologileverancer
  • Sikre en fortsat udvikling og professionalisering af kompetencer inden for arkitektur, projektledelse, testmanagement og implementering.'


Redaktør