Praksys.dk (nyt sygesikringssystem)

Praksys.dk er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af en fælles it-platform, som skal understøtte praksissektoren. Der bliver tale om en løsning, som skal bruges af alle regioner og kommuner, og som også vil blive driftet i fællesskab.

Hvad får vi med Praksys.dk?

Platformen får brugergrænseflader i forhold til borgens valg af læge, sundhedskort og understøtter dermed kommunerne i deres administration af en række opgaver. Praksissektorens ydere vil få adgang til platformen i forhold til administration af f.eks. oplysninger om klinikkerne og indsendelse af regninger.

It-platformen understøtter dermed regionerne i administrationen af overenskomstens regler og i planlægningen af praksissektoren.


Redaktør