​​​​​​​

Arbejdsmiljø

I Center for HR og Uddannelse yder vi rådgivning og bistand til regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre inden for arbejdsmiljø.

Hvad arbejder vi med på arbejdsmiljøområdet?

Arbejdet med arbejdsmiljø i Region Hovedstaden foregår både lokalt og centralt. I Center for HR og Uddannelse yder vi rådgivning og bistand til regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre inden for arbejdsmiljø. Vi understøtter og monitorerer beslutninger om personale- og arbejdsmiljøforhold fra den politiske og administrative ledelse i samarbejde med de lokale ledelser i regionen samt regionens MED-organisation.

Vi har følgende opgaver inden for arbejdsmiljøområdet:

  • Juridisk ansvar for regionens arbejdsmiljøindsats
  • Udbud af Regionens arbejdsmiljøuddannelse til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ny udpegede arbejdsmiljøledere
  • Rådgivning og information til regionens MED-organisation og ledelser om arbejdsmiljømæssige forhold og om Regionens MED-aftale
  • Koordinering af tværgående indsatser på arbejdsmiljøområdet – fx Arbejdspladsvurdering og trivselsmålinger
  • Koordinering af samarbejdet med arbejdstilsynet
  • Ansvar for it-understøttelse af trivselsmålinger, APV-handleplaner, registrering af reaktioner fra Arbejdstilsynet og anmeldelse af arbejdsulykker
  • Kontraktholder på psykologisk rådgivning i regionen
  • Udbud af Region Hovedstadens MED-uddannelse til regionens MED-udvalg og MED-repræsentanter
  • Sekretariatsbetjening af Region Hovedstadens øverste MED-udvalg (RMU)

Hvorfor?

Arbejdsmiljøet har afgørende betydning for kvaliteten af de ydelser, regionen er i stand til at levere til patienter og borgere. Medarbejdere, der trives i deres hverdag, har ganske enkelt større overskud til at fokusere på kvalitet og service.

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder på at binde Arbejdsmiljø-kæderne sammen i vores organisation, og vi løser vores opgaver på arbejdsmiljøet i tæt samspil med regionens MED-organisation samt administration og ledelser på regionens hospitaler, virksomheder og i koncerncentre. Desuden samarbejder vi med Danske Regioner, universiteter, Arbejdstilsynet, BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig adminstration (populært betegnet BFA Velfærd) m.fl.

Redaktør