Organisationsudvikling

​Center for HR og Uddannelse hjælper med at styrke handlekraften i organisationen.

Hvorfor?

Organisationsudvikling handler om at få strategier, strukturer, kultur, lederskab, kompetencer og processer til at spille sammen. For den enkelte leder kan udvikling af egen afdeling godt drukne i den daglige drift. Derfor tilbyder vi at hjælpe.

Hvad?

Center for HR og Uddannelse tilbyder konsulentbistand til koncernledelsen, regionens virksomheder, hospitaler og centre, når de eksempelvis ønsker:

  • At forbedre planlægning, styring og opfølgning i patientforløb
  • Mere værdibaseret styring og ledelse, med fokus på patientoplevet kvalitet, klinisk kvalitet
  • At udvikle medarbejdernes kompetencer, sikre forskning samt at styrke rekruttering og fastholdelse af personale
  • Mere patientnær og datadrevet vagtplanlægning (https://www.regionh.dk/sundplanlaegning/Sider/default.aspx)
  • At forbedre samarbejdet internt og på tværs af enheder
  • At skabe og evt. afprøve nye samarbejdsløsninger på tværs af sektorer

Derudover har Center for HR og Uddannelse ansvaret for at tilrettelægge de årlige toplederaktiviteter i tæt samarbejde med koncerndirektionen og koncernledelsen. Der er typisk cirka seks toplederaktiviteter om året i form af møder og seminarer for de 50 øverste direktører og en årlig lederkonference for de 350 øverste ledere i regionen 

Hvordan arbejder vi?

Nogle organisationsudviklingsprojekter igangsættes af koncernledelsen og har fælles fokus på tværs af hele eller dele af regionen. Vi hjælper også de enkelte ledere i regionen med at løse konkrete udfordringer i egen enhed.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med de øvrige koncerncentre i regionen og med lokale udviklingskonsulenter fra den enkelte arbejdsplads.


Redaktør