Lederrekruttering

Vælg den rigtige leder.

Hvorfor?

Vi kender værdien af dygtige ledere og god ledelse, og det er nemt at komme til at undervurdere konsekvensen af at vælge den forkerte. Derfor er lederrekruttering et prioriteret indsatsområde i Region Hovedstaden.

Hvad?

Center for HR hjælper med alle væsentlige processer, fra man beslutter at finde en ny leder, til vedkommende er godt introduceret i jobbet. Center for HR hjælper med:

  • Ansættelsesudvalg
  • Jobanalyse og kompetenceprofil
  • Jobinterview
  • Personlighedstest
  • Udvælgelse
  • Den første tid i jobbet

Udover bistand til lederrekruttering bistår Center for HR også med toplederrekrutteringer på direktionsniveau. I nogle tilfælde hjælper Center for HR med rekrutteringen, og i andre tilfælde forestås den af eksterne rekrutteringsbureauer, hvor Center for HR hjælper med udvælgelse af bureau og procesunderstøttelse undervejs.

Hvordan arbejder vi?

Center for HR stiller med konsulentbistand til ansættelsesudvalget.

Redaktør