Enhed for Uddannelse

Enhedens formål er uddannelse og kompetenceudvikling af studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne, samt sikre at der er tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse sundhedsopgaverne.