​​​

Direktionssekretariatet i Center for HR og Uddannelse

Vi understøtter den strategiske udvikling af Center for HR og Uddannelse, styrker sammenhængskraften og fremmer indsatser, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere.

Hovedopgaver

  • Anker for strategisk udvikling af CHRU  og sikre en samarbejdende chefkreds
  • Koordinere bestillinger og leverancer til udvalg og mødefora
  • Bygge bro mellem Regionsgården, Koncerncentre og CHRU
  • Kommunikationsplanlægning og -koordinering i CHRU
  • Levere intern service i CHRU

Sådan får du hjælp

Information om sikker post til Center for HR

Sekretariatschef

Intern service

Sekretariat 

KommunikationRedaktør