Enhed for Simulation og Læringsteknologi

​​Vi øger den faglige kvalitet, sikkerhed og patienttilfredshed gennem forskning, udvikling og  uddannelsesaktiviteter baseret på simulation og læringsteknologi.

​Hovedopgaver

  • Udvikle og forske i simulation og læringsteknologi
  • Kombinere rette læringsmetoder til uddannelsesopgaven
  • Kurser for sundhedsprofessionelle
  • Vejleder- og facilitatorkurser
  • Transfer af kompetencer til praksis
  • Facilitere kliniske afdelingers anvendelse af simulation og læringsteknologi
  • Regionalt, nationalt og internationalt samarbejde om simulation og læringsteknologi

Sådan får du hjælp

Information om sikker post til Center for HR

Kontakt chefgruppen i Simulation og Læringsteknologi

Sektionschef, CAMES Rigshospitalet
Sam Kondo Steffensen 
Tlf. 31 19 73 00
Send en e-mail til sam.kondo.steffensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)


Redaktør