Center for Økonomi

Center for Økonomi har ansvaret for at vejlede og bistå Region Hovedstadens øverste administrative og politiske ledelse, hospitaler, tværgående virksomheder og centre inden for økonomi, indkøb, byggestyring og data. Læs mere om enhederne og se kontaktoplysninger på de enkelte ledere  i Center for Økonomi.

CenterdirektørJens Buch Nielsen  
Tlf. 38 66 59 99
Mobil: 29 60 91 18
Mail: jens.buch.nielsen@regionh.dk


Enhed for Byggestyring

​Enhed for Byggestyring koordinerer og sikrer videndeling mellem de store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden samt følger op på byggeprojekternes overholdelse af krav til økonomi, tid og kvalitet.
Enhedschef   
Niels Peter Hansen
Tlf.: 21 12 26 34
Mail: niels.peter.hansen@regionh.dk

Data

Dataenheden har ansvaret og står for driften af Region Hovedstadens fælles datavarehus og det fælles ledelsesinformationssystem (FLIS), som leverer data om personale og økonomi​​ samt aktivitet, kapacitet og kvalitet til primært hospitalernes afdelingsdelingsledelser.  Enhedschef
Nina Bonnevie
Tlf.: 38 66 59 66
Mobil. 21 13 00 55
Mail: nina.bonnevie@regionh.dk 

Budget og Analyse

Budget og Analyse har bl.a. ansvaret for koordinering ved generelle økonomiforhandlinger, for regionens generelle budget, budgettet for sundhedsområdet og for aktivitetsbaseret styring og produktivitet for regionens hospitaler​. 
Budgetchef 

Jette Sylow Rasmussen
Tlf.: 38 66 59 40
Mail: jette.sylow.rasmussen@regionh.dk
Analysechef

Thomas Bruun Kolbye
Tlf.: 41 85 18 03
Mail: thomas.bruun.kolbye@regionh.dk
​Budgetchef

Lars Æbeløe-Knudsen
Tlf.: 38 66 59 33
Mail: lars.aebeloee-knudsen@regionh.dk

Koncernindkøb 

Indkøb laver udbud, indgår og vedligeholder aftaler som bl.a. dækker sygehusspecifikke og almindelige forbrugsartikler, teknisk apparatur og tjenesteydelser til brug for alle virksomheder i Region Hovedstaden. Derudover deltager Indkøb i det Fællesregionale udbuds- og indkøbsarbejde.Indkøbschef
Jens Brøndberg
Tlf. 38 66 58 00
Mail: jens.broendberg@regionh.dkSektionschef i Strategisk Indkøb 1

Tom Knøfler 
Tlf.: 38 66 58 24 
Mail: tom.knoefler@regionh.dkSektionschef i Strategisk Indkøb 2

Dorte Feldborg 
Tlf.: 38 66 58 01 
Mail: dorte.feldborg@regionh.dk
Sektionschef - Kontrakter og Forretningsstøtte

Troels Hjelm Hirshals
Tlf.: 38 66 58 30 
Mail: troels.hjelm.hirshals@regionh.dk 

Finans og SAP

Finans og SAP varetager en lang række opgaver, der er med til at understøtte den økonomiske styring i Region Hovedstaden på det strategiske og operationelle plan, herunder likviditets- og formuepleje.
Finanschef
Hanne Lindholm
Tlf. 38 66 58 70
Mail: hanne.lindholm.01@regionh.dk  Sektionschef 

SAP Kompetence- og Supportcenter
Jette Gammelby
Tlf.: 51 15 98 03
Mail: jette.gammelby.01@regionh.dk


​Sektionschef
Likviditet, investeringsregnskaber og revision
Ib John Petersen
Tlf.: 38 66 58 71
Mobil. 23 36 50 76
Mail: ib.john.petersen@regionh.dk 

KoncernregnskabEnhedschef​
Birgitte Lorenzen 
Tlf: 51 60 36 42
Mail: birgitte.lorenzen@regionh.dkSektionschef
Interne Kontroller og Processer 
Camilla Preben-Andersen
Tlf: 29 64 06 26
Mail: camilla.preben-andersen@regionh.dk


Sektionschef
Finans - Regnskab
Jacob Erbo Fjorder
Tlf: 23 42 01 67
Mail: Jacob.Erbo.Fjorder@regionh.dk


Sektionschef
Finans - Registrering
Peter Nis Kronow
Tlf: 20 36 83 05
Mail: peter.nis.kronow@regionh.dk


Sektionschef
Kreditor 1
Bjarne Rahbe Petersen 
Tlf: 51 60 45 96
Mail: bjarne.rahbe.petersen@regionh.dk


Sektionschef
Kreditor 2
​Gitte Degn Randrup
Tlf: 30 68 34 35
Mail: gitte.degn.randrup@regionh.dk


Sektionschef
Debitor
​Klaus Tofting Junker
Tlf: 38 63 30 27
Mail: klaus.tofting.junker@regionh.dk


Sektionschef
Forskningsadministration
Ronnie Jensen 
Tlf: 51 44 73 18
Mail: ronnie.jensen@regionh.dk


Redaktør