​​​​​

Byggecontrolleren: Louise Moustgaard

​Louise bygger fremtidens hospitaler og bevæger sig mellem to forskellige verdener.

​Louise er uddannet scient.adm fra RUC. Hun arbejder i Byggestyring i CØK, hvor hun er projektkonsulent for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland og økonom for Mary Elisabeths Hospital. Hun har også været projektkonsulent på byggeriet af Nyt Retspsykiatri Sct. Hans, der nu er taget i brug.

Bindeled mellem to forskellige verdener​​

Louise bevæger sig til dagligt mellem to verdener: Byggepladsens ordnede kaos og ledelsen i regionen – både den administrative koncernledelse og politikerne i Regionsrådet:

"Det er spændende at være bindeleddet mellem byggerierne og ledelsen i regionen. Jeg står for ledelsesbetjening, controlling og rapportering på byggerierne, og jeg bevæger mig ude på byggepladserne og taler med projektorganisationen der. Jeg faciliterer også møder i de politiske følgegrupper, der følger de enkelte byggerier og skal være opmærksom på politikernes overvejelser og behov. I Byggestyring er vi hverken byggefolk som sådan eller dem, der tager beslutningerne, men vi binder det hele sammen, og vi skaber værdi gennem overblik og formidling.

Vi arbejder i Byggestyring med tre hovedparametre: Økonomi, kvalitet og tid, og jeg skal hjælpe med at skabe overblik på spørgsmålene: Overholder vi rammerne? Bygger vi det antal senge, ambulatorierum og faciliteter, der er besluttet? Overholder vi tidsplanen? Det er enormt spændende, synes jeg."

To verdener – to sprog​​​

På de store byggerier har Louise kontakten til projektorganisationen på byggeprojektet, der består af projektchef, projektledere,  økonomer,, kommunikationsfolk og administration. Hun får fast rapportering hver måned og mødes med projektorganisationen månedligt. Kontakten til byggeriet kræver, at hun forstår 'byggesproget' og kan tale med om pilotering, terrændæk og AB92 aflevering.

Samtidigt skal hun kunne rapportere på 'menneskesprog' til politikerne om de største hurdler og udfordringer på byggerierne og give dem et klart billede af fremdrift og status, fortæller Louise:

"Jeg er både projektkonsulent og økonom. Det vil sige, jeg kontrollerer økonomien og rapporterer. Når jeg ledelsesbetjener, skal jeg kunne tænke fremad og selv stille de spørgsmål, som jeg ved politikerne vil stille, når de får en rapportering. Det kræver, at jeg er vedholdende og formidler på en forståelig måde. Jeg mødes fx mere med eksterne partnere end med mine kolleger i CØK, og der kan være en del mødeaktivitet. Vi har i Byggestyring meget at gøre med de øvrige centre i regionen – især Center for Ejendomme, for der er meget koordinering med de øvrige centre i regionen, når det gælder byggerierne."

Louise og hendes kolleger skal ikke bare rapportere og stille de rigtige spørgsmål, de skal også sørge for at problemerne bliver håndteret:

"Vi er jo en slags stab, der får informationer, og vi skal sørge for, at nogen gør noget ved problemerne, og vi følger op på de aftaler, der bliver indgået. Det er helt klassisk, at nogen tror, de andre gør noget, og så sker der ingenting, så vi har også en form for indpiskerrolle, for der må ikke falde noget ned mellem stolene," siger Louise.

Sådan er Louises arbejdsdag​​

"Dagene går meget med dialog med projekterne, både telefonisk, men også med virtuelle og fysiske møder. Typisk forbereder jeg dagsordener og indhenter input, men nogle gange er det meget ad hoc, hvor et problem skal håndteres, og jeg kaster alt andet for at håndtere det. Fx kan det være, der mangler mange mio. kr. i projektet. Så skal jeg stille de kritiske spørgsmål: Hvor er det gået galt? Hvilke muligheder er der nu? Nogle gange skal man blive ved, indtil man får de brugbare svar.

Som bindeled skal vi vide, hvad vi kan forvente at få af oplysninger – og det er faktisk ikke en fordel at have en byggeuddannelse. Vores kompetencer kommer i spil med at sortere i oplysninger og videreformidle og stille skarpt på udfordringer, så de bliver bragt op i god tid.

I min funktion, skal man kunne håndtere, at planerne skrider, og man skal ikke lade sig slå ud. Det kan være frustrerende, men det er samtidigt spændende, for det kører aldrig helt efter planen. Jeg kan godt håndtere, at tingene tager en drejning, og så handler det om at finde løsninger."

Derfor er det spændende at arbejde i CØK​

Arbejdet i CØK har givet Louise nogle store oplevelser, og hun er stolt af den værdi, hendes arbejde giver:

"Det var stort at være projektkonsulent på Ny Retspsykiatri Sct. Hans, og se byggeriet blive taget i brug, så patienter og personale får de mest optimale rammer. Det er virkeligt motiverende, at vi bygger fremtidens hospitaler - noget der er fremtidssikret. Jeg ved noget om de store bygninger, og kan se en bar mark blive til et fantastisk sted, der kommer mange mennesker til gavn fremover.

Det er også meget motiverende for mig er at se, at politikerne føler sig godt informereret, og jeg kan se, hvor engagerede de er. Når jeg får omskrevet til tider komplekse byggetekniske tekster til politikerne, og der kommer nogle gode beslutninger ud af mit arbejde og i sidste ende et nyt flot byggeri, så føler jeg, at mit arbejde har stor værdi. Men det er også motiverende at arbejde i et center i udvikling, et center som arbejder fremad, og der er virkelig sket meget i Center for Økonomi, siden jeg startede."

 

Louise i tal:​​​​​

  • Alder: 40 år
  • Bosat i postnummer: 2450 Kbh. SV
  • Erfaring: 12 år
  • Ansat i Region Hovedstaden: 2014
  • Antal private byggeprojekter: 0 


Redaktør