Generalisten: Maria Schunck

​For at være god i min rolle skal man have helhedsforståelse, fortæller Maria Schunck om det at være generalist i CØK.

Maria er uddannet cand.scient.pol og har på kort tid fået en nøglefunktion i Sekretariatet i Center for Økonomi. Her fortæller hun, hvad det kræver at være generalist i et center fuld af specialister. 

Et bindeled mellem fagenheder og direktørfora

En af Marias primære opgaver er følge de sager tæt, der skal behandles i regionens center- og hospitalsdirektørkredse:

”Min rolle er at være bindeled mellem vores fagenheder og regionens direktørfora. Det handler om at bringe sagerne godt igennem, og det er meget forskelligt, hvor stor min rolle er. Nogle gange er det alene praktisk koordinering, men andre gange lægger jeg meget sjæl i det. 

Det er, hvis sagerne fx er politisk følsomme, timingen er vigtig, eller hvor vores centerdirektør har en bestemt holdning til sagen. Der får jeg som generalist mulighed for at bruge den faglighed, jeg kan bringe til bordet. Jeg skal især byde ind med helhedsforståelse” fortæller hun. 

Nødvendigt at kunne jonglere flere dagsordener 

Når Maria tager en sag videre fra en fagenhed, skal hun kunne balancere input fra fagenheden med de øvrige agendaer, der kan være i spil:

”Jeg er meget opmærksom på, hvad der er på spil i den enkelte sag, især når der er mange dagsordener at tage hensyn til.  Fx da det kliniske personale for nyligt skulle have nye uniformsdele. Der var arbejdsmiljøproblematikker og mange holdninger i spil, også ude blandt personalet. Der skal jeg som generalist holde tungen lige i munden og finde ud af, hvordan sagen skal skæres. 

Men jeg skal også sikre, at vi har de rigtige procestrin med, så det bliver den bedste proces for alle. Har vi involveret dem, vi skulle? Har vi tænkt sagen hele vejen rundt? Det handler om at kunne jonglere flere dagsordener og hjælpe sagen sikkert igennem.” 

Godt samarbejde er succeskriteriet

Maria mener, det er en kunst at få flere dagsordener til at mødes, og for hende er det på én gang udfordrende og spændende. Ofte skal hun levere med korte frister og sætte sig hurtigt ind i et sagskompleks for at få belyst alle nuancer – uden at vide det hele. Det kræver, at hun har et godt samarbejde med både sine centerkolleger og kollegerne på hospitalerne:

”Jeg vil sige det sådan, at succeskriteriet i alle mine opgaver er samarbejdet. Hvis ikke samarbejdet er godt, så kommer det, jeg laver, heller ikke til at være godt. Samtidigt skal formidlingen også være i orden. Specialisterne har selvfølgelig fokus på at substansen er korrekt, og jeg skal fokusere på proces, formidling og opfølgning – og binde enderne sammen, og her føler jeg, at min faglighed virkelig har relevans.”

Mulighed for at byde ind på andet end sagsopgaver

Arbejdet som generalist i Sekretariatet er ikke kun processer og sager. Man kan byde ind på mange forskellige opgaver, fortæller Maria. Et af de resultater hun er mest stolt af, er en PowerPointskabelon hun har været med til at udvikle, der fungerer godt i mange forskellige sammenhænge:

”Vi kan bruge den til at præsentere vores produkter i centret, men det er samtidigt en metode og et værktøj til afrapportering, procesværktøj og også selve produktet, kan man sige. Det var en ramme, jeg anvendte i én kontekst, og som nu bliver brugt som skabelon i andre sammenhænge, og det er en særlig måde, hvor man som generalist kan sætte sit aftryk.” 

Det bedste ved at arbejde i Center for Økonomi

Center for Økonomi er Marias første arbejdsplads som færdiguddannet, og hun ser mange perspektiver i jobbet:

”Jeg har mange forskelligartede opgaver, og i CØK har jeg fået opbygget en forståelse for sundhedsvæsenet, og den store organisation regionen er. I CØK får man et godt indblik i, hvordan administrationen og hospitalerne hænger sammen, og i min stilling kan jeg se, hvordan processerne er skruet sammen hele vejen fra direktion til sengeafdeling, sådan groft sagt,” fortæller Maria. 

”Der er økonomi i alt, så CØK er et godt sted at være, hvis man er den nysgerrige type. Økonomi er jo også naturligt tæt på direktion og de store beslutninger, så vi er med, der hvor det sker. 

Det betyder også meget for mig, at jeg får lov til at lave de opgaver, jeg synes er spændende, og der er udviklingsmuligheder for mig. Jeg oplever især, at der er en tilgang til kompetenceudvikling om at, hvis du vil, så får du lov,” slutter hun. 

Maria i tal

  • Alder: 28 år
  • Bosat i postnummer: 2100 (Kbh. Ø.)
  • Ansat i Region Hovedstaden: 2 år 
  • Joberfaring: 2 år
  • Deltaget i antal koordineringsmøder til direktørfora: 76Redaktør