Projektlederen: Chris Wiencke

​Chris Wiencke er projektleder på regionens udbud af ambulancekørsel. Her fortæller den erfarne projektleder om sit arbejde i Center for Økonomi.

Der er mange muligheder for at arbejde med projekter i CØK, og vi har samarbejdsflader ud i hele regionen - også nationalt og internationalt. Rollen som projektleder kræver nogle særlige egenskaber. Det ved Chris Wiencke, der er ansat i Enhed for Budget og Økonomistyring. Han er projektleder på regionens udbud af ambulancekørsel. 

”For at lykkes med sådan et projekt med så mange interessenter, er det helt afgørende, at der er et godt samarbejde. Alle i projektet sidder hver især med en faglighed og en viden, der skal spille sammen med de andres. Alt det skal gå op i en højere enhed, og det synes jeg heldigvis, det gør, og så er det jo en fornøjelse at være projektleder,” siger Chris. Han er med på styregruppemøderne, hvor han sørger for dagsorden, skriver referat og sørger for at der bliver fulgt op på beslutningerne. 

En særlig tilgang til samarbejde

Projektet spænder over Akutberedskabet, Center for Ejendomme, Center for Sundhed foruden Center for Økonomi. Ambulancekørslen er selvsagt vital for regionens patienter, og med en værdi på knap 3 mia. kr. over hele kontraktperioden, er der ikke plads til at ryste på hånden. 

Chris har en særlig tilgang til samarbejde, når han er i projektlederrollen. Han er aktiv og spørgende over for alle dem, der er part i projektet: ”Her i ambulanceudbuddet har styregruppemedlemmerne og politikerne forskellige kompetencer, interesser og hensyn, der skal tages. For at kunne manøvrere i det hav af forskellighed er det vigtigt at få koordineret og informeret om de vigtigste mest konfliktfulde punkter hurtigt og få dem afklaret, inden de vokser sig store. Det gør man kun ved at være aktiv og nysgerrig. Jeg ved ikke det hele, men så spørger jeg!”

Viden og kompetencer kommer i spil

”Det bedste ved at arbejde med projekter i Center for Økonomi er, at jeg kan anvende min viden og kompetencer i samarbejde med mine kollegaer. Jeg synes, Center for Økonomi er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme, åbenhed og tillid, hvor der gives mulighed for at udfordre tingenes tilstand og gå nye veje. Jeg oplever et lærings- og samarbejdsmiljø, hvor det er muligt at være nysgerrigt og opsøgende - et miljø jeg trives rigtigt godt i,” fortæller Chris.

Udbuddet af ambulancekørsel i Region Hovedstaden blev offentliggjort 18. januar 2021 og kommer efter planen i mål til efteråret, hvor Regionsrådet tager stilling til tildeling af kontrakterne. Det glæder Chris sig til og bagefter venter næste spændende projekt.

Chris Wiencke i tal:


  • Alder: 59 år
  • Bosat i postnummer: 2100 (Kbh. Ø)
  • Projektledererfaring: 20 år
  • Ansat i Region Hovedstaden: April 2020
  • Har kørt i ambulance: 1 gang.

Redaktør