Dataenheden i Center for Økonomi

Dataenheden skal levere det bedst kvalificerede datagrundlag for beslutninger og for udvikling af regionens opgaveløsning med afsæt i, hvad der er vigtigt og til gavn for patienterne.

I Dataenheden har du mulighed for at arbejde med Danmarks største samling af kliniske sundhedsdata og gøre en forskel for sundhedsvæsenet.

Hvad laver vi?

Vi formidler data og dataanalyse til mange forskellige formål og fra mange forskellige kilder. Vi betjener og stiller data til rådighed for forskere, afdelingsledelser, klinikere, hospitalernes økonomi-, planlægnings- og kvalitetsarbejde, regionens øvrige koncerncentre, koncernledelsen og politikerne.
Dataenheden har ansvar for Business Intelligence (BI) og dataanalyse i Region Hovedstadens og Region Sjællands fælles elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen har ca. 45.000 brugere og indeholder data for ca. 3 mio. patienter.

Vi står også for driften af Region Hovedstadens fælles datavarehus og det fælles ledelsesinformationssystem (FLIS). Herfra leverer vi data, analyser og rapportering om regionens 45.000 ansatte, økonomi samt sygehusaktivitet for ca. 20 mia. kr. om året, kapacitet og kvalitet. 

Andre kerneområder er systemforvaltning af regionens SAS-løsning, fremskrivning af sygehusforbrug til hospitalsplanlægning, opfølgning på regionens mål og kommunal medfinansiering.

Alt dette sker i tæt samarbejde med vores mange brugere, samarbejdspartnere og interessenter, som vi også har en række samarbejdsfora med.
I Dataenheden sætter vi en ære i god datakvalitet, og vi har et tæt samarbejde med regionens hospitaler om registreringspraksis, ligesom vi er bindeleddet til staten på dette område.

Hvem er vi?

I Dataenheden i Center for Økonomi er vi i alt ca. 40 medarbejdere, som er nogenlunde ligeligt fordelt på to lokationer - Hillerød og Østerbro.

Medarbejderne i Dataenheden har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, fx ingeniør, matematiker, sundhedsvidenskab, sygeplejerske eller kontoruddannet. Det vigtigste hos os er, at du vil bidrage til at udvikle sundhedssektoren, at du er teknisk og analytisk begavet og kan lide at arbejde med komplekse dataproblemstillinger i tæt dialog med vores brugere og samarbejdspartnere.

Redaktør