Bæredygtig udvikling og høj livskvalitet

Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og bæredygtig udvikling. Derfor samarbejder vi med uddannelses- og videninstitutioner, erhvervsliv, interesseorganisationer, regioner og kommuner om at sænke CO2-udslippet og tilpasse en bæredygtig region til 1,8 millioner indbyggere. 

I partnerskabet Greater Copenhagen arbejder vi sammen med Region Skåne og Region Halland i Sverige og Region Sjælland for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og de gæster der kommer hertil.


Regional udviklingsstrategi for den næste generation 2020-2023

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog med et bredt flertal i juni 2020 den regionale udviklingsstrategi 2020-2023. Strategien sætter ambitiøse klimamål, der støtter op om regeringsmålet om en reduktion af CO2-udslippet med 70 %, og har også mål for flere faglærte i regionen og at flytte 20 % flere borgere over i den kollektive trafik. 

Region Hovedstaden nu og i fremtiden

Hovedstadsregionen vokser relativt mere end de andre regioner frem mod 2030. 120.000 nye indbyggere stiller store krav til regionens klimatilpasning, infrastruktur, uddannelsestilbud og virksomhedernes behov for kompetencer til et arbejdsmarked, der bliver mere og mere digitalt.
Den regionale udviklingsstrategi er Region Hovedstadens bidrag til at sætte fremtidens rammer for et sundt og godt liv her i regionen. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men vi kan selv være med til at forme den, hvis vi samarbejder og tænker nyt. Sammen står vi stærkere som en af verdens grønne regioner – til fordel for den næste generation.

Nøgletal for strategien

70 % reduktion i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i 2030
120.000 flere bosat i hovedstadsregionen i 2030. 215.000 flere i 2045
1,8 mio. indbyggere. 31,7 % af Danmarks befolkning på 6% af Danmarks areal
40 % af Danmarks BNP
50 % af borgerne klarer dagligdagen uden bil
29 meget forskellige kommuner
7 hospitaler
4 ud af Danmarks 8 universiteter ligger i hovedstadsregionen
30 mio. passagerer og knap 200 internationale destinationer i Københavns Lufthavn
67 % af den private forskning og udvikling i DK

Med strategien ønsker regionen at være foregangseksempel for andre megapoler og trække i en grøn og innovativ retning. Regionen samler og koordinerer vigtige indsatser på tværs af kommunegrænser, sektorer, erhvervslivet, uddannelses- og videninstitutioner. 


Redaktør