Effektiv & bæredygtig mobilitet

​Vi bliver flere og flere i hovedstadsregionen. Samtidig får flere bil. Stigningen af biler på vejene er tre gange højere end udviklingen i befolkningstallet. Det giver mere trængsel, længere køer og mere spildtid. Prognoser peger på en fordobling af spildtid inden 2035. Det forringer den enkeltes livskvalitet, regionens sammenhængskraft og bidrager til øget CO2-udledning. Den udvikling skal vi have vendt.​

Ambitioner med den regionale udviklingsstrategi​​

Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere 

Der er behov for, at bus, tog, lokaltog, letbane, metro og de offentlige flextrafik-tilbud bliver et attraktivt valg for flere borgere, så vi undgår unødigt tidsspild i endeløse bilkøer. Vi skal gøre det mere attraktivt at kombinere vores rejser med cykelture, deletjenester og samkørsel. Både store og små trafikknudepunkter skal have gode adgangsforhold for gående og cyklister, og skal være samlingssted for rejser med forskellige transportmidler og for nye private og offentlige mobilitetsløsninger. 

Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere 

Der er behov for, at hverdagens rejse på tværs af forskellige transportmidler bliver mere gnidningsfri, og at vi udnytter infrastrukturen bedre. Det kan vi sikre ved at udnytte teknologiens muligheder og data om trafik og rejsemønstre. ’Mobility as a Service’ (abonnement på transport) og bedre trafikinformation kan fx gøre den kollektive transport mere attraktiv at benytte i hverdagen. Det gælder også mobilitetsløsninger på tværs af de offentlige og private udbud. 

Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen 

Der er behov for en velfungerende infrastruktur på tværs af grænser og regioner. Vi skal gøre det lettere at komme rundt i Greater Copenhagen, hvor virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og international højtuddannet arbejdskraft. Vi vil sammen med partnerne i Greater Copenhagen arbejde for at fjerne grænse hindringer og gøre pendling lettere, uanset om du bor i Halmstad, Holte eller Holeby.

Redaktør