​​

Klima & miljø i balance

​Klimaet og miljøet er under pres. Bæredygtige løsninger, helhedstænkning og samarbejde er nødvendigt, hvis vi skal skabe en bedre balance for mennesker og miljø. Vi vil bestræbe os på, at der både lokalt, regionalt og globalt også i fremtiden er gode rammer for en bæredygtig udvikling​.

Ambitioner med den regionale udviklingsstrategi

Bidrage til at reducere klimaforandringerne og tilpasse os et ændret klima 

Når det gælder klimatilpasning, har vi fokus på, at der bliver skabt attraktive og helhedsorienterede løsninger på de ændrede vandmængder, som giver mere natur i og bidrager til strategisk udvikling af både byerne, landet og langs kysten. 

Medvirke til at anvende ressourcer bedre 

Der er behov for et bæredygtigt ressourceforbrug og en omstilling af forbrug og produktion til en mere cirkulær økonomi. Derfor indgår vi i partnerskaber med fx affaldssektoren, erhvervslivet, videncentre og kommuner om at informere og inspirere, opbygge cirkulære kompetencer og udvikle cirkulære kredsløb fx inden for byggeriet. 

Sikre grundvandet 

Vi skal også i fremtiden sikre regionens borgere ren jord og rent drikkevand. Vi skal bl.a. kunne løse opgaven med jordforurening mere effektivt og ikke mindst bæredygtigt. Det er en opgave, der kræver høj faglighed og innovative samarbejder med andre myndigheder, vandforsyninger, forskningsinstitutioner og virksomheder – både nationalt og internationalt.

Redaktør