Nye muligheder for et sundt liv

​Vores region skal også i fremtiden være et af verdens bedste steder at bo og leve. Men rammerne for fremtiden ændrer sig. Vi bliver flere, der skal leve sammen. Det sætter sammenhængen i vores region under pres. Vi skal bidrage til større lighed i sundhed, så alle også fremover kan leve et sundt og aktivt liv med lige muligheder for god livskvalitet.

Ambitioner med den regionale udviklingsstrategi​​

Øge folkesundheden hos borgerne 

Der er behov for at skabe gode muligheder og rammer for, at borgerne i hovedstadsregionen kan leve et sundt og aktivt liv med høj livskvalitet. Det handler bl.a. om, at det skal være let at bevæge sig og komme rundt, og at flere vælger cyklen frem for bilen. Vi skal styrke adgangen til rekreative områder samt til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre. Aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt, giver ikke bare den enkelte et bedre liv, men også færre og kortere indlæggelser, der mindsker presset på sundhedsvæsenet. 

Sundere borgere via samarbejde om forskning og innovation 

Det er nødvendigt, at vi udnytter mulighederne i forskning og innovation på sundhedsområdet, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde regionens borgere adgang til de nyeste behandlinger. Vi skal bl.a. skabe bedre digitale løsninger, så flere kan blive behandlet hjemme, og at den enkelte derved oplever et mere nært og sammen hængende sundhedsvæsen uanset hvor i regionen, man bor. Hvis vi skal lykkes med det, skal det være mere attraktivt at gennemføre forskning og innovation i et samarbejde mellem hospitaler, universiteter, kommuner, virksomheder, organisationer og patienter. 

Give den enkelte patient målrettet behandling 

Det er afgørende, at vi sikrer borgere med fx hjertekarsygdomme, kræft og kroniske sygdomme den bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger og lige adgang til behandling. Det gør vi ved at udnytte potentialerne i personlig medicin, genanalyser, sundhedsdata, kunstig intelligens, ny teknologi mv. Derved muliggør vi også, at den enkeltes viden og data om egen sundhed sættes i spil til en mere personlig behandling. Danmark har en hel unik position med nogle af de mest detaljerede sundhedsdata og -registre i verden. Det er en forudsætning, at datasikkerhed, gennemsigtighed og etik er i top, når vi bruger data til at forebygge, diagnosticere og behandle patienter mere målrettet – også i eget hjem. Dermed styrker vi nærhed og får patienten mere i centrum.Redaktør