Om strategiens mål og temaer

​Strategien er bygget op om fire spor og tre tværgående temaer med verdensmålene som pejlemærke.

Strategispor og mål

Klima og miljø i balance

  • Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfrit i 2035, og i 2050 skal transportsektoren også være fossilfri.
  • I 2030 skal hovedstadsregionen være en klimatilpasset region, der på innovativ vis integrerer håndteringen af alle vandtyper.

Uddannelse og kompetencer til fremtiden

  • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger de naturvidenskabelige STEM-uddannelser inden 2030 og øge indsatsen for flere faglærte.

Effektiv og bæredygtig mobilitet

  • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse i 2035.

Nye muligheder for et sundt liv

  • I 2030 er Region Hovedstaden gearet til 120.000 flere borgere.

Tværgående temaer

  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering​
Redaktør