​​​​​​​

Re­gio­na­le ud­vik­lings­mid­ler til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver

Som led i realisering af den Regionale Udviklingsstrategi investerer Region Hovedstaden hvert år i udviklingsprojekter og initiativer, der kan være med til sætte fremtidens rammer for et sundt og godt liv i Region Hovedstaden.


Den regionale udviklingsstrategi sætter rammen

Region Hovedstaden inviterer til dialog og samarbejde om projekter, der bidrager til at realisere målene i den regionale udviklingsstrategi, som er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi sammen med andre aktører bidrager til et bæredygtigt samfund og sætter rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.

Vilkår for støtte

Projekterne skal være inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi  og overholde standardvilkår for tilskud til projekter fra regionale udviklingsmidler. Øvrige regelsæt for brug af offentlig udviklingsstøtte skal være opfyldt, herunder reglerne for statsstøtte. Det betyder, at der ikke gives tilskud til enkeltvirksomheder eller aktiviteter, som kan være konkurrenceforvridende.

Kontakt os hvis I har forslag til nye projekter

Center for Regional Udvikling ønsker et bredt samarbejde med relevante aktører, så hvis din organisation har et forslag til nye projekter og initiativer så kontakt os os. Midler til projekter og initiativer udmøntes løbende.

Skriv til Center for Regional Udvikling


Redaktør