Center for Patientinddragelse

Se kontaktinformationen for Center for Patientinddragelse

​​

Enheden ledes af enhedschef Marlene Willemann Würgler.

Center for Patientinddragelse er et videncenter for patient- og brugeroplevet kvalitet i Region Hovedstaden. Enheden yder konsulentbistand til hospitaler og afdelinger m.v., der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb. Centeret gennemfører evalueringer og interview- og spørgeskemaundersøgelser med fokus på patienter og andre brugeres oplevelser i sundhedssektoren.

Pr. 1. januar 2021 ændrer enheden navn fra KOPA til Center for Patientinddragelse. KOPA vil stadig forsætte som en del af centret. Marlene Willemann Würgler

Enhedschef for Center for Patientinddragelse
Tlf.: 38 64 99 50
Skriv til Marlene Willemann Würgler


Læs mere på Center for Patientinddragelses hjemmeside


 

 
Redaktør