Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet

Se kontaktinformationen for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet

Enheden ledes af enhedschef Nadja Ausker.

Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet har fokus på kvalitetsudvikling i og af sundhedsvæsenet i bred forstand gennem fokus på patientinddragelse, udvikling af organiseringen, klinisk kvalitet, medicinområdet og specifikke kvalitetsindsatser.

En hovedopgave er således at facilitere arbejdet med kvalitet i regionen og skabe beslutningsgrundlag på kvalitetsområdet til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaver

  • Kliniske databaser 
  • VIP
  • Nationalt Kvalitetsprogram
  • Sundhedsplatformen: Patientsikkerhed, tværregionale dokumenter og ekspertgrupper.
  • Hygiejne og infektionsområdet, ernæring, hjertestop (komiteer)
  • Forum for Kvalitet
  • Medicinområdet 
  • Kvalitetsarbejdet og kvalitetsmonitorering for både hospitals- og praksis-området
  • KAP-H


Nadja Ausker

Enhedschef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet
Tlf: 22 55 05 21
Skriv til Nadja Ausker  


Redaktør