Økonomi

Se kontaktinformationen for Økonomi

Enheden ledes af enhedschef Ulrich M. Andersen

Hovedopgaver

  • Praksis- og centerøkonomi, herunder tilvejebringelse af et retvisende billede af centrets samlede økonomi. Det indbefatter bl.a. leverancer i forhold til månedlig økonomirapportering vedr. løn og drift til ledelsen samt fire årlige økonomirapporteringer til Center for Økonomi. Leverancerne indeholder økonomioplysninger vedrørende centrets interne økonomi i forhold til løn og drift samt økonomiopfølgning i forhold til hele praksisområdet, jf. nedenfor
  • Økonomiopfølgning i forhold til konsulentordninger
  • Økonomiopfølgning i forhold til centrets projekter
  • Regnskab og regnskabsafslutning
  • Betaling af regninger til blandt andet laboratorier, kommuner, etc.
  • Afregning i forhold til praksisområdet i Region Hovedstaden indenfor praksisoverenskomsterne til alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter og tolke
  • Udbetaling af regninger fra borgere, som har søgt behandling i praksissektoren i et andet EU/EØS land
  • Bevilling af tilskud til høreapparater

Ulrich Andersen

Enhedschef for Økonomi
Tlf.: 24 44 29 51 

Redaktør