Patientsikkerhed og Patientjura

Se kontaktinformationen for Patientsikkerhed og Patientjura

Enheden ledes af enhedschef Anna Murphy

Enheden har det overordnede ansvar i regionen for fortolkning af lovgivningen på det sundhedsretlige område, herunder udarbejdelse af regionale vejledninger med henblik på implementering af patientrettigheder i den kliniske hverdag. De har det overordnede ansvar for kontakten til Patientombuddet og Patientforsikringen og behandler konkrete sager, herunder anmodninger om behandling i udlandet, refusionssager for behandling i udlandet og serviceklage sager på praksisområdet.

Herudover ligger Abortsamrådet i denne enhed.

 • Patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser
 • Risikomanagerfunktionen og risikomanagernetværk
 • Patientsikkerhedsanalyser
 • Abortsamrådet
 • Serviceklager på praksisområdet
 • Dialog i forbindelse med klager over en praktiserende sundhedspersons faglige virksomhed
 • Patienterstatning
 • EU-sager (ansøgninger om højt specialiseret behandling og refusion af behandling i EU, på nær tandbehandling)
 • Patientdata – herunder vurdering af adgange til Sundhedsplatformen
 • Sundhedsjura
 • DPO-ambassadør (persondataforordningen)

Anna Murphy

Enhedschef for Patientsikkerhed og Patientjura
Tlf.: 3866 5201
Email: anna.murphy@regionh.dk


 
Redaktør