Overenskomster og aftaler på praksisområdet

Se kontaktinformationen for Overenskomster og aftaler på praksisområdet

Enheden ledes af enhedschef Bettina Skovgaard

Enheden forbereder sager til behandling i samarbejdsudvalg på syv overenskomstområder: Almen lægehjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, fodterapi og psykologhjælp. Samarbejdsudvalgene er paritetisk sammensat af regionsrådspolitikere, kommunalpolitikere og praksissektorens brancheorganisationer, herunder bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Speciallæger, Dansk Tandlægeforening mv.
 
Derudover varetager enheden følgende opgaver:

  • Kontrol (kontrolstatistikker og controlling) i forhold til de sundhedsprofessionelle, der praktiserer under landsoverenskomsterne
  • Fortolkning af landsoverenskomsterne
  • Forhandling af aftaler
  • Praksisadminstration

Bettina Skovgaard

Enhedschef for Overenskomster og aftaler på praksisområdet
Tlf.: 3866 5200
Email: 
Redaktør