Patientsikkerhed og Patientjura

Se kontaktinformationen for Patientsikkerhed og Patientjura

Enheden ledes af enhedschef Anna Murphy

Enheden har det overordnede ansvar i regionen for fortolkning af lovgivningen på det sundhedsretlige område, herunder udarbejdelse af regionale vejledninger med henblik på implementering af patientrettigheder i den kliniske hverdag. De har det overordnede ansvar for kontakten til Patientombuddet og Patientforsikringen og behandler konkrete sager, herunder klagesager, refusionssager og rettighedsklager til Patientombuddet. Herudover ligger sekretariatsbetjeningen af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, Abortsamrådet, Det regionale tandlægenævn og samarbejdsudvalgene inden for praksissektoren også i denne enhed.

Anna Murphy

Enhedschef for Patientsikkerhed og Patientjura
Tlf.: 3866 5201
Email: anna.murphy@regionh.dk


 
Redaktør