Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen (DNS)

Se kontaktinformationen for Det Nære Sundhedsvæsen.

Enheden ledes af enhedschef Jean Hald Jensen og enhedschef Jesper Lihn

Enhedens fokus er det tværsektorielle samarbejde. Enheden arbejder på at sikre en god behandling af høj kvalitet og et tæt samarbejde om patienterne på tværs af region, kommuner og praksissektor på både sundhedsområdet og det sociale område. Opgaverne løftes og koordineres i samarbejde med kommuner, hospitaler, almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapeuter mfl.

I enheden indgår praksisplanlægning, udvikling og drift af sundhedsaftaler med kommunerne, tværsektoriel elektronisk kommunikation, plan for den ældre medicinske patient, strategi for kronisk sygdom, forløbsprogrammer, forebyggelsespolitik samt øvrige praksisområder, praksiskonsulentordninger, implementering af FMK i praksissektoren, telemedicinsk videncenter mv.

Jean Hald Jensen

Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen
tlf. 38 66 61 01
Email: jean.hald.jensen@regionh.dk

Jesper Lihn

Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen
Tlf.: 38 66 52 22
Email:


 


 
Redaktør