Organisationsdiagram for Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og syv enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Organisationsdiagram for Center for Ejendomme, redigeret 17. juni 2020

PDF'en viser organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de syv enheder med tilhørende sektioner. Se en detaljeret beskrivelse i afsnittet herunder.


Detaljeret beskrivelse af organisationsdiagrammet

 • Direktion:
  Mogens Kornbo, direktør
  Søren Henrik Helsted, vicedirektør
  Michael Langgaard Nielsen, vicedirektør (konstitueret)
  • Stab: Janne Wesch Lorentzen, enhedschef
  • Energi og Miljø: Heine Knudsen, enhedschef
  • Større Byggerier: Vakant
   • BørneRiget: Michael Hyllegaard, senior projekchef
   • Nyt Hospital Bispebjerg: Lene Stevnhoved, projektchef
   • Nordfløjen 2: Mie A. A. Andersen, projektchef
   • Nyt Hospital Hvidovre: Malene N. Kristensen, projektchef
   • Nyt BUC: Mie A. A. Andersen, projektchef
  • Byg og Renovering: Jacob Ulrik Sachse
   • Tværgående sektioner:
    • Arealplanlægning: Anders Broieu Danø, planlægningschef
    • Projekt Support: Sara Pezzolato Ipsen, sektionschef
   • Byg og Renovering:
    • Byggesektion 1 (Rigshospitalet, Psykiatrien: Kristineberg, PC Glostrup, PC Ballerup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet):
     David Holkmann Olsen, byggechef
    • Byggesektion 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
     Louise B. Marqvertsen, byggechef
    • Byggesektion 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, Apoteket, Akutberedskabet):
     Jens Wagner Thomsen
    • Byggesektion 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød): Per Kampler, byggechef
    • Byggesektion 5 (tværgående):
     Hans Blinkilde
    • Byggesektion 6 (Bornholms Hospital):
     Carsten Overgaard
  • Drift og Teknik: Torben Jarlholm-Jensen, enhedschef (konstitueret)
   • Tværgående sektion:
    • Drifts Support: Tina Staal, sektionschef
   • Driftsområder:
    • Drift og Teknik 1 (Rigshospitalet, Psykiatrien: Kristineberg, PC Glostrup, PC Ballerup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet): 
     John Mikkelsen, driftschef
    • Drift og Teknik 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
     Torben Jarlholm-Jensen, driftschef
    • Drift og Teknik 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, Apoteket, Akutberedskabet): Henrik Skjøt, driftschef
    • Drift og Teknik 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød): Søren Andersen, driftschef
    • Drift og Teknik 5 (Tværgående):
     Tom V. Kristiansen, driftschef
    • Drift og Teknik 6 (Bornholms Hospital):
     Carsten Overgaard, driftschef
  • Systemer og Processer: Vibeke Prahl, enhedschef
   • Tegnesektion: Kennet Fredebo Wilken
   • Renoveringsplanen: Britt Skovdal Rasmussen, programchef
  • Logistik og Forsyning: Thomas Mark Bøgeskov, enhedschef
   • Regionslager: Susanne Adrian, lagerchef
   • Regional Serviceordning: Pia Susanne Nordblom, sektionschef
   • Genbrug og Donation: Julie Pihl Dalbøl, teamleder

Direktion og enheder i Center for Ejendomme

 

Redaktør