Organisationsdiagram for Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og syv enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Organisationsdiagram for Center for Ejendomme pr. 1. oktober 2020

PDF'en viser organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de syv enheder med tilhørende sektioner. Se en detaljeret beskrivelse i afsnittet herunder.


Detaljeret beskrivelse af organisationsdiagrammet

Direktion

 • Mogens Kornbo, direktør
 • Søren Henrik Helsted, vicedirektør
 • Michael Langgaard Nielsen, vicedirektør
 • Ole Kristian Bottheim, vicedirektør

Stab

 • Janne Wesch Lorentzen, enhedschef
 • Niels Abitz, økonomichef

Generalplanlægning

 • Anders Broieu Danø, planlægningschef

Renoveringsplanen

 • Britt Skovdal Rasmusen, programchef

Energi og Miljø

 • Heine Knudsen, enhedschef

Større Byggerier

  • BørneRiget: Michael Hyllegaard, senior projekchef
  • Nyt Hospital Bispebjerg: Lene Stevnhoved, projektchef
  • Nyt Hospital Nordsjælland: Sune From
  • Nordfløjen 2: Mie A. A. Andersen, projektchef
  • Nyt Hospital Hvidovre: Malene N. Kristensen, projektchef
  • Nyt BUC: Mie A. A. Andersen, projektchef

Byg og Renovering

 • Jacob Ulrik Sachse, enhedschef
  • Byggesektion 1 (Rigshospitalet, Psykiatrien: Kristineberg, PC Glostrup, PC Ballerup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet):
   David Holkmann Olsen, byggechef
  • Byggesektion 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
   Louise B. Marqvertsen, byggechef
  • Byggesektion 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, Apoteket, Akutberedskabet):
   Jens Wagner Thomsen, byggechef
  • Byggesektion 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød):
   Per Kampler, byggechef
  • Byggesektion 5 (tværgående):
   Hans Blinkilde
  • Byggesektion 6 (Bornholms Hospital):
   Carsten Overgaard
  • Byggeprojektudvikling (vakant)

Drift og Teknik

 • Torben Jarlholm-Jensen, enhedschef (konstitueret)
  • Drift og Teknik 1 (Rigshospitalet, Psykiatrien: Kristineberg, PC Glostrup, PC Ballerup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet):
   John Mikkelsen, driftschef
  • Drift og Teknik 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
   Torben Jarlholm-Jensen, driftschef
  • Drift og Teknik 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, Apoteket, Akutberedskabet):
   Henrik Skjøt, driftschef
  • Drift og Teknik 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød):
   Søren Andersen, driftschef
  • Drift og Teknik 5 (Tværgående):
   Tom V. Kristiansen, driftschef
  • Drift og Teknik 6 (Bornholms Hospital):
   Carsten Overgaard, driftschef
  • Drifts Support: Tina Staal, sektionschef

Logistik og Forsyning

 • Thomas Mark Bøgeskov, enhedschef
  • Regionslager: Susanne Adrian, lagerchef
  • Regional Serviceordning: Pia Susanne Nordblom, sektionschef
  • Genbrug og Donation: Julie Pihl Dalbøl, teamleder

Direktion og enheder i Center for Ejendomme

 

Redaktør